Vyhlazení vrásek

Vyhlazení vrásek botulotoxinem

Vyhlazení vrásek a získání mladistvého vzhledu lze dosáhnout bez chirurgického zákroku, bez jizev. Botox (Botulotoxin typu A) je kosmetická forma produktu bakterií Clostridium botulinum. Použitelný je v léčbě vrásek na čele, u kořene nosu, u zevních očních koutků a při redukci vrásek na krku.

V čem spočívá vyhlazení mimických vrásek pomocí botulotoxinu?

Botulotoxin neboli klobásový jed je látka produkovaná bakterií Clostridium botulinum. Patří mezi nejúčinnější jedy a je zdrojem onemocnění, které se nazývá botulismus. Jedná se o velmi závažnou chorobu. Napadá nervový systém, způsobuje oboustrannou obrnu a může vést až k úmrtí. Jeho pojmenování pochází z latinského botulus, což znamená klobása. Autorem je německý lékař a spisovatel Justinus Kerner, který se zabýval zkoumáním otrav z jídla během počátku devatenáctého století.

Když pronikl botulotoxin do lékařské vědy, byl nejdříve používán v očním lékařství (poprvé v roce 1984 při léčbě šilhání) a neurologii a až následně byly zjištěny jeho možnosti při potlačení mimických vrásek a odstranění pocení. Množství látky užívané v kosmetologii je ale asi 1000x menší, než je dávka toxická. Využívá se botulotoxin typu A. Samotný účinek botulotoxinu spočívá v blokádě nervového zakončení, sval je denervován a nepřichází do něj nervový vzruch (tím dojde k vyhlazení vrásek). Je v podstatě „umrtven“. Časem ale dochází k opětovné inervaci svalu. Účinek je tedy reverzibilní, není nastálo.

Jak dlouho přetrvává výsledek vyhlazení vrásek?

Účinek látky vydrží po první aplikaci asi 3 měsíce, po druhé asi půl roku a po třetí asi 9 - 12 měsíců. Čím déle se látka aplikuje, tím déle účinek vydrží. Nicméně déle než rok účinek botulotoxinu nezajistíme, a tak klient dochází 1x ročně nebo v lepším případě se odnaučí používat určité svaly, a tím se odstup mezi aplikacemi prodlouží. Častěji než 2x za rok by se aplikace ve stejné lokalitě provádět neměla (mimo prvního roku). Pokud je mimická vráska příliš hluboká a jsou zde již narušena kolagenová vlákna, nemůžeme očekávat vyhlazení, ale pouze redukci vrásek. Zde je možné botulotoxin kombinovat s vhodným výplňovým materiálem, například s kolagenem nebo hyaluronovou kyselinou.

Jste vhodným kandidátem na vyhlazení vrásek botulotoxinem?

Kontraindikací při aplikaci botulotoxinu je těhotenství a laktace. Navíc v tomto období mají maminky asi jiné starosti, než vyhlazení vrásek. Z chorob sledujeme některé nervové poruchy(například onemocnění Myasthenia gravis), alergie na některé složky přípravku a poruchy srážlivosti krve. Injekce se také neaplikují při zánětu oblasti, kde chcete vrásky vyhladit. Lékař by měl vědět, jaké léky klient užívá. Antibiotika nebo léky na srdeční arytmii mohou dokonce zákrok znemožnit. Ideální věk na tuto proceduru je 18 - 65 let.

BOTOX® / DYSPORT®

Použití

* Redukce vrásek smíchu

* Uvolnění vrásek od mračení

* Redukce vějířovitých vrásek

* Uvolnění nežádoucího výrazu obličeje (např. stažené koutky úst)

* Léčba hyperhidrózy - nadměrného pocení (podpaží, dlaně, chodidla a obličej)

Účinek - Dočasný od 3 do 9 měsíců.

Trvání zákroku - Nejvýše 10 minut.


Stručný popis látky

Botulotoxin A je látka, která uvolňuje svaly, tzn. že působí přímo na příčinu vrásek, tedy na svalovou činnost. Po vstříknutí do svalu se dočasně zablokuje nervový impuls, který způsobuje jeho stažení. Proto je tato látka na mimické vrásky účinnější než kožní implantáty, vrásky se zjemní nebo zmizí úplně (dojde k vyhlazení vrásek). Navíc se zamezí vzniku nových vrásek. Účinek není trvalý, ale zákrok lze bez problémů opakovat.

Může se stát, že látka neúčinkuje?

Ano, výjimečně se to stát může. Příčin může být hned několik. Vrásky mohou být způsobeny mnoha mechanismy a ne všechny se dají překonat pomocí Botoxu. Také nízká dávka toxinu nebo špatná technika aplikace zhoršuje výsledek zákroku. Tito klienti také mohou mít vyvinuté protilátky, které mohli získat v minulosti malou intoxikací klobásového jedu. Jsou popsány i případy vzniku protilátek při velmi časté aplikaci. Pak může pomoci jiný typ botulotoxinu.

Aplikace botulotoxinu

Aplikace Botoxu nebo Dysportu je zcela bezbolestná. Tenkou injekční jehlou zavede lékař látku do svalu, který způsobuje vrásku nebo nežádoucí výraz obličeje. Injekce při aplikaci způsobí jemně pálivý pocit. Ihned po zákroku je pokožka mírně zarudlá a lehce oteklá. Toto zhruba po hodině mizí. Nemusíte si tedy brát žádné zvláštní volno - dovolenou, téměř hned po zákroku můžete jít do práce. Doporučuje se minimálně týden před zákrokem nepít alkohol. Aspirin nebo jiné protizánětlivé léky vysaďte alespoň dva týdny před zákrokem, aby nedošlo k tvorbě nežádoucích podlitin.

Průběh zákroku

Jedná se o ambulantní zákrok, trvající několik minut. Vlastní aplikace zabere 5 - 10 minut. Provádí se bez znecitlivění (výjimečně je možno ošetřované místo mírně podchladit ledovým obkladem). Po ošetření místa dezinfekčním činidlem se roztok aplikuje tenkou jehlou (tzv. inzulinkou) pod kůži do příslušné oblasti. Nejčastější lokalitou k ošetření je oblast čela, oblast kořene nosu a oblast kolem očí. Lékař s většími zkušenostmi je schopen vyrovnat i drobné asymetrie v obličeji, res. ošetřit i počínající vrásky v oblasti horního rtu.

Je nějaké omezení po zákroku vyhlazení vrásek?

Po ošetření by si klientka neměla 4 hodiny lehat, aby botulotoxin nestekl např. do očí a nezpůsobil spadnutí víček. Také by se měla vyhnout tření nebo škrábání ošetřeného místa, a to alespoň po 12 hodin a zhruba týden by neměla chodit na kosmetiku, solária, masáže apod.

Výsledek

Výsledek zákroku se projeví již za 3 až 6 dní. Pokožka je viditelně uvolněnější a vráska méně hluboká. Po 14 dnech je účinek optimální. Tento účinek vydrží 3 až 4 měsíce. Čím častěji se zákrok opakuje, tím delší je jeho účinek. Délka se pak pohybuje od 6 do 9 měsíců. Výsledek se neliší podle pohlaví, botulotoxin funguje stejně u žen i mužů.

Nejčastější místa aplikace na obličeji

Odstranění vodorovných vrásek na čele je velmi častým požadavkem klientů, kteří se téměř vždy dočkají uspokojivého výsledku. Za vrásky je zodpovědný čelní sval (musculus frontalis), jehož funkcí pohybovat kůží čela a obočím směrem nahoru. Při aplikaci toxinu je nutné dbát na to, aby nedošlo k úplné paralýze svalu. To by mohlo způsobit pokles obočí nebo poruchu mimiky (výraz masky). Proto se používá více injekcí, které obsahují menší množství botulotoxinu. Tak dojde pouze k oslabení svalu.

Dalším žádaným místem úpravy je tzv. glabelární vráska, která se objevuje při zamračení. Glabela je oblast mezi pravým a levým obočím, těsně nad nosem. Ovládá ji více svalů, do kterých se pak píchne injekce. Pacient se při zákroku musí zamračit, aby se dalo přesně určit místo, kam je potřeba toxin aplikovat.

Třetí nejčastější procedurou je zmírnění vrásek v očním koutku. Mezi příčiny jejich vzniku patří hlavně věk a působení slunečního záření. Sval, který pracuje v příslušné oblasti se latinsky nazývá musculus orbicularis oculi, tedy kruhový oční sval. Jeho boční část je také cílem zákroku. Pokud si všimnete poklesu očního víčka nebo dvojitého vidění, patrně bylo použito příliš mnoho injekcí nebo nepatřičně velká dávka toxinu.

Pokles krajní části obočí je způsoben sníženým tahem svalů. Jejich síla totiž s věkem klesá, proto pak nezvládnou udržet tíhu ostatních tkání. I zde může pomoci aplikace botulotoxinu.

V oblasti úst se botulotoxin používá při zvýšené kontrakci horního rtu a poklesu ústního koutku. Vrásky nad horním rtem jsou méně vhodným místem pro aplikaci látky, protože je toto místo velmi citlivé na případnou obrnu a vyžaduje zkušeného lékaře. Pro nápravu těchto defektů se používá hlavně kolagen a jemu podobné materiály. Na druhou stranu se botulotoxin hodí pro odstranění záhybů na bradě nebo pro úpravu některých drobných asymetrií obličeje.

Komplikace

Po zákroku se někdy objeví bolesti hlavy, které většinou trvají maximálně dva dny. Malé procento pacientů trpělo poklesem očního víčka, ten ale také do tří týdnů odezní. Mezi další komplikace patří příznaky podobné chřipkovitému onemocnění, zarudnutí nebo podlitina v okolí místa vpichu, nevolnost, záškuby oka, dvojité nebo zhoršené vidění nebo oslabení svalů.

Aplikace botulotoxinu do oblasti krku

V podkoží krku se nachází plochý tenký sval, který se nazývá platysma (česky sval kožní). Na rozdíl od jiných svalů se neupíná na kosti, ale hlavně na kůži. Jak tělo stárne a klesá jeho tahová síla, vytváří se na krku svislé vazivové pruhy. Naproti tomu vodorovné vrásky vznikají díky povislé kůži. Faktory, které ovlivňují stárnutí, jsou především - genetické dispozice, změny hmotnosti, ale také poškození radiací při ozařování nádorů v oblasti krku, hlavy i horní části hrudníku.

Pro odstranění vrásek v krční oblasti se používá spíše operačních postupů. Botulotoxin je náhradním řešením pro starší pacienty, kteří již nesplňují kritéria pro operaci nebo předchozí chirurgický zákrok nebyl úspěšný. Lze jej ale použít i u pacientů mladších. Tyto zákroky vyžadují zkušeného lékaře, pro jejich provedení existuje mnoho technik. Hlavním nebezpečím je „napíchnutí“ jiného svalu. To může způsobit obtíže při polykání, v takovém případě určitě navštivte svého lékaře, aby nedošlo k aspiraci potravy. Mezi další komplikace patří otoky, hematomy nebo také bolestivost a oslabení svalů a ostatních tkání krku. Nevyskytují se ale příliš často.